Seznam všech metod

Zkratka Název Kategorie Odkaz
AAC Apercepční karty pro adolescenty B Zobrazit detaily
ADOS-2 ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra A Zobrazit detaily
AIST-R Test struktury zájmů AIST-R A Zobrazit detaily
AIST-R (SK) AIST-R Test štruktúry záujmov A Zobrazit detaily
ASK Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK B Zobrazit detaily
B-I-T II Test profesních zájmů B-I-T II A Zobrazit detaily
Bayley III Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition (Bayley III) A Zobrazit detaily
BIP BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání A Zobrazit detaily
BIP (SK) BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti A Zobrazit detaily
BOMAT-advanced BOMAT-advanced: Bochumský maticový test B Zobrazit detaily
BOMAT-short BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze B Zobrazit detaily
BRIEF BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí B Zobrazit detaily
BVRT Bentonův vizuální retenční test C Zobrazit detaily
CARS2 Posuzovací škála dětského autismu CARS2 A Zobrazit detaily
CFT 20-R CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence B Zobrazit detaily
CompACT-Vi Vigilanční test - CompACT-Vi B Zobrazit detaily
Conners 3 Conners 3 A Zobrazit detaily
CTI Dotazník konstruktivního myšlení - CTI B Zobrazit detaily
d2 Test pozornosti d2 B Zobrazit detaily
d2-R Test pozornosti d2-R B Zobrazit detaily
d2-R (SK) Test pozornosti d2-R B Zobrazit detaily
DVP DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Zobrazit detaily
DŽS Dotazník životní spokojenosti A Zobrazit detaily
ESK ESK - Existenciální škála A Zobrazit detaily
FAST Test rodinného systému - FAST B Zobrazit detaily
GPOP Dotazník typologie osobnosti – GPOP A Zobrazit detaily
GPOP (SK) Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK A Zobrazit detaily
HCR-20 HCR-20 - Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2 A Zobrazit detaily
I-S-T 2000 R Test struktury inteligence I-S-T 2000 R B Zobrazit detaily
I-S-T 2000 R (SK) Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R B Zobrazit detaily
IDS IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let C Zobrazit detaily
IDS-P IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti C Zobrazit detaily
ISK ISK - Inventář sociálních kompetencí A Zobrazit detaily
ISK (SK) ISK - Inventár sociálnych kompetencií A Zobrazit detaily
IST-Screening IST-Screening B Zobrazit detaily
Kresba postavy Kresba postavy A Zobrazit detaily
LJI Leadership Judgement Indicator - LJI A Zobrazit detaily
LMI LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání A Zobrazit detaily
LMI (SK) Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK A Zobrazit detaily
MABC-2 MABC-2 - Test motoriky pro děti A Zobrazit detaily
MMPI®-2 MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 C Zobrazit detaily
MMPI®-2 (SK) MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK C Zobrazit detaily
MSCEIT MSCEIT – Test emoční inteligence A Zobrazit detaily
NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář B Zobrazit detaily
NEO-FFI (SK) NEO päťfaktorový osobnostný inventár B Zobrazit detaily
NEO-PI-3 NEO osobnostní inventář-3 B Zobrazit detaily
NEO-PI-R NEO osobnostní inventář B Zobrazit detaily
Osobnostní poker Osobnostní poker Zobrazit detaily
Osobnostný poker (SK) Osobnostný poker Zobrazit detaily
PCL-R Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání B Zobrazit detaily
Piers-Harris 2 Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 A Zobrazit detaily
PSI-4 Index rodičovského stresu A Zobrazit detaily
PSSI PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti B Zobrazit detaily
PT PT - Test pozitivního zaměření A Zobrazit detaily
RCMAS-2 Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti, 2. vydání A Zobrazit detaily
ROR Rorschachův test C Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka Zobrazit detaily
SAVRY Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících A Zobrazit detaily
Sceno-2 Scénotest-2 A Zobrazit detaily
SCL-90®-S Symptom-Checklist-90®-Standard B Zobrazit detaily
SIMS Strukturovaný inventář simulovaných příznaků A Zobrazit detaily
SON–R 2½ – 7 SON–R 2½ – 7 C Zobrazit detaily
SON–R 2½ – 7 (SK) SON–R 2½ – 7 SK C Zobrazit detaily
SORAD SORAD - Sociometrická ratingová metoda B Zobrazit detaily
Stress profile Stress profile B Zobrazit detaily
Stroopův test Stroopův test B Zobrazit detaily
SVF 78 Strategie zvládání stresu - SVF 78 B Zobrazit detaily
Szondi Szondi-Test B Zobrazit detaily
talkSignals talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace Zobrazit detaily
TAR Test apercepce ruky (TAR) A Zobrazit detaily
TAT Thematic Apperception Test - TAT B Zobrazit detaily
TOP TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí A Zobrazit detaily
Třídní kompas Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda A Zobrazit detaily
TSCC TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí A Zobrazit detaily
TSCYC Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC) A Zobrazit detaily
TVP TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti B Zobrazit detaily
VMT Vídeňský maticový test B Zobrazit detaily
VOSP The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru) C Zobrazit detaily
Vzdělávací aplikace WISC-III Vzdělávací aplikace WISC-III Zobrazit detaily
WAIS-III WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé C Zobrazit detaily
WCST WCST - Wisconsinský test třídění karet B Zobrazit detaily
WISC-III WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti C Zobrazit detaily
WISC-III (SK) WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti C Zobrazit detaily
WMS–IIIa WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála C Zobrazit detaily
ZTT Zulligerův tabulový test C Zobrazit detaily

Seznam všech publikací

Zkratka Název Kategorie Odkaz
DSM-5-TR Diagnostická kritéria DSM-5-TR Zobrazit detaily
Etika Etika pro evropské psychology Zobrazit detaily
Manuál TAT Manuál TAT Zobrazit detaily
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Zobrazit detaily
OPD-2 Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 Zobrazit detaily
Osobní inteligence Osobní inteligence Zobrazit detaily
Psychologická diagnostika Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech Zobrazit detaily
Psychotraumatologie Psychotraumatologie Zobrazit detaily
ROR-CS: vyhodnocování Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka (1. vydání) - doprodej Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka (2. vydání) Zobrazit detaily
Standardy Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA) Zobrazit detaily
TAR Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka Zobrazit detaily
Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zobrazit detaily