Seznam všech metod

Zkratka Název Kategorie Odkaz
AAC Apercepční karty pro adolescenty B Zobrazit detaily
ADOS-2 ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra A Zobrazit detaily
AIST-R Test struktury zájmů AIST-R A Zobrazit detaily
AIST-R (SK) AIST-R Test štruktúry záujmov A Zobrazit detaily
ASK Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK B Zobrazit detaily
B-I-T II Test profesních zájmů B-I-T II A Zobrazit detaily
Bayley III Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition (Bayley III) A Zobrazit detaily
BIP BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání A Zobrazit detaily
BIP (SK) BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti A Zobrazit detaily
BOMAT-advanced BOMAT-advanced: Bochumský maticový test B Zobrazit detaily
BOMAT-short BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze B Zobrazit detaily
BRIEF BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí B Zobrazit detaily
BVRT Bentonův vizuální retenční test C Zobrazit detaily
CARS2 Posuzovací škála dětského autismu CARS2 A Zobrazit detaily
CFT 20-R CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence B Zobrazit detaily
CompACT-Vi Vigilanční test - CompACT-Vi B Zobrazit detaily
Conners 3 Conners 3 A Zobrazit detaily
CTI Dotazník konstruktivního myšlení - CTI B Zobrazit detaily
d2 Test pozornosti d2 B Zobrazit detaily
d2-R Test pozornosti d2-R B Zobrazit detaily
d2-R (SK) Test pozornosti d2-R B Zobrazit detaily
DVP DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Zobrazit detaily
DŽS Dotazník životní spokojenosti A Zobrazit detaily
ESK ESK - Existenciální škála A Zobrazit detaily
FAST Test rodinného systému - FAST B Zobrazit detaily
GPOP Dotazník typologie osobnosti – GPOP A Zobrazit detaily
GPOP (SK) Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK A Zobrazit detaily
HCR-20 HCR-20 - Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2 A Zobrazit detaily
I-S-T 2000 R Test struktury inteligence I-S-T 2000 R B Zobrazit detaily
I-S-T 2000 R (SK) Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R B Zobrazit detaily
IDS IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let C Zobrazit detaily
IDS-P IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti C Zobrazit detaily
ISK ISK - Inventář sociálních kompetencí A Zobrazit detaily
ISK (SK) ISK - Inventár sociálnych kompetencií A Zobrazit detaily
IST-Screening IST-Screening B Zobrazit detaily
Kresba postavy Kresba postavy A Zobrazit detaily
LJI Leadership Judgement Indicator - LJI A Zobrazit detaily
LMI LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání A Zobrazit detaily
LMI (SK) Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK A Zobrazit detaily
MABC-2 MABC-2 - Test motoriky pro děti A Zobrazit detaily
MMPI®-2 MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 C Zobrazit detaily
MMPI®-2 (SK) MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK C Zobrazit detaily
MSCEIT MSCEIT – Test emoční inteligence A Zobrazit detaily
NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář B Zobrazit detaily
NEO-FFI (SK) NEO päťfaktorový osobnostný inventár B Zobrazit detaily
NEO-PI-3 NEO osobnostní inventář-3 B Zobrazit detaily
NEO-PI-R NEO osobnostní inventář B Zobrazit detaily
Osobnostní poker Osobnostní poker Zobrazit detaily
Osobnostný poker (SK) Osobnostný poker Zobrazit detaily
PCL-R Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání B Zobrazit detaily
Piers-Harris 2 Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 A Zobrazit detaily
PSSI PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti B Zobrazit detaily
PT PT - Test pozitivního zaměření A Zobrazit detaily
RCMAS-2 Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti, 2. vydání A Zobrazit detaily
ROR Rorschachův test C Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka Zobrazit detaily
SAVRY Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících A Zobrazit detaily
Sceno-2 Scénotest-2 A Zobrazit detaily
SCL-90®-S Symptom-Checklist-90®-Standard B Zobrazit detaily
SIMS Strukturovaný inventář simulovaných příznaků A Zobrazit detaily
SON–R 2½ – 7 SON–R 2½ – 7 C Zobrazit detaily
SON–R 2½ – 7 (SK) SON–R 2½ – 7 SK C Zobrazit detaily
SORAD SORAD - Sociometrická ratingová metoda B Zobrazit detaily
Stress profile Stress profile B Zobrazit detaily
Stroopův test Stroopův test B Zobrazit detaily
SVF 78 Strategie zvládání stresu - SVF 78 B Zobrazit detaily
Szondi Szondi-Test B Zobrazit detaily
talkSignals talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace Zobrazit detaily
TAR Test apercepce ruky (TAR) A Zobrazit detaily
TAT Thematic Apperception Test - TAT B Zobrazit detaily
TOP TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí A Zobrazit detaily
Třídní kompas Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda A Zobrazit detaily
TSCC TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí A Zobrazit detaily
TSCYC Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC) A Zobrazit detaily
TVP TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti B Zobrazit detaily
VMT Vídeňský maticový test B Zobrazit detaily
VOSP The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru) C Zobrazit detaily
Vzdělávací aplikace WISC-III Vzdělávací aplikace WISC-III Zobrazit detaily
WAIS-III WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé C Zobrazit detaily
WCST WCST - Wisconsinský test třídění karet B Zobrazit detaily
WISC-III WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti C Zobrazit detaily
WISC-III (SK) WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti C Zobrazit detaily
WMS–IIIa WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála C Zobrazit detaily
ZTT Zulligerův tabulový test C Zobrazit detaily

Seznam všech publikací

Zkratka Název Kategorie Odkaz
Etika Etika pro evropské psychology Zobrazit detaily
Manuál TAT Manuál TAT Zobrazit detaily
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Zobrazit detaily
OPD-2 Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 Zobrazit detaily
Osobní inteligence Osobní inteligence Zobrazit detaily
Psychologická diagnostika Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech Zobrazit detaily
Psychotraumatologie Psychotraumatologie Zobrazit detaily
ROR-CS: vyhodnocování Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka (1. vydání) - doprodej Zobrazit detaily
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka (2. vydání) Zobrazit detaily
Standardy Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA) Zobrazit detaily
TAR Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka Zobrazit detaily
Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zobrazit detaily