ESK - Existenciální škála

Věkové rozmezí: 18-70 let

Využití: Dospělí od 18 do 70 let. Test zjištuje míru osobního existenciálního naplnění, které je relevantní z pohledu psychohygieny, psychodiagnostiky a psychoterapie, postihuje akutní a chronické krize a míru psychické zatížitelnosti

Administrace: trvá přibližně 7 až 20 minut, u zdravých jedinců do 14 minut


Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Specializovaný akreditační kurz a je možné ho nahradit také Akreditačním kurzem.Charakteristika testu

ESK představuje sebeposuzovací dotazník měřící kompetenci osoby zacházet se sebou a se světem neboli “schopnost člověka k existenci”. Teoretickým východiskem metody je existenciálně analytická antropologie Viktora Frankla a jeho teorie smyslu, známá pod označením “logoterapie”.

Metoda zjištuje čtyři vlastnosti: Sebeodstup, Sebepřesah, Svoboda a Zodpovědnost jako podmínky smysluplného žití. První dvě vlastnosti spolu tvoří faktor vyššího řádu Personalita (otevřenost vůči sobě a hodnotám), další dvě vytvářejí faktor Existencialita (rozhodná angažovanost).

České vydání je převodem rakouského originálu z roku 2000, který vznikl v autorském týmu pod vedením A. Längleho, přímého žáka V. Frankla. Manuál obsahuje původní rakouské normy a je doplněn o tabulky místních norem vytvořených na výběru studentů pražských vysokých škol, které jsou výsledkem prvních ověřovacích prací s českým zněním metody.

Metoda je vydána především pro poradenské účely a uvedené normy z původního vydání jsou pouze orientační.

ESK

ESK - Existenciální škála

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

A. Längle, C. Orgler a M. Kundi

Přeložil a upravil: Karel Balcar

Kategorie A

1 200 Kč

750 Kč

420 Kč

105 Kč

105 Kč