Vzdělávací aplikace WISC-III

Publikace vychází z Wechslerovy teorie inteligence a popisuje faktory vyplývající z kombinace skórů jednotlivých subtestů. Uvádí možnosti nápravy, specifikované pro určité věkové kategorie a založené na výsledcích subtestů.

Interpretační texty i nabídky nápravných programů jsou užitečné zejména při sdělování výsledků rodičům či jiným opatrovníkům dítěte. Výsledky testu WISC-III jsou shrnuty ve smyslu silných stránek dítěte a oblastí, ve kterých je třeba zlepšení, spíše než v číselných termínech.

Z předmluvy PhDr. Dany Krejčířové:

Český uživatel testu WISC-III dostává do rukou příručku, která mu může pomoci lépe využít výsledky metody především v pedagogicko-psychologické praxi. Doporučené postupy však jistě mohou být inspirací i pro práci dětského klinického psychologa, který by měl vždy zvažovat i školní perspektivy a speciálně pedagogické potřeby dětí, s kterými se ve své práci setkává. Příručka nabízí některá schémata, použitelná při interpretaci výsledků, což může usnadnit práci zejména začínajícím psychologům, ale může obohatit i postupy zkušeného diagnostika.

Vzdělávací aplikace WISC-III

Vzdělávací aplikace WISC-III

Pomůcka pro interpretační strategie a nápravná doporučení

1.české vydání, Testcentrum – Hogrefe, Praha 2008

C. L. Nicholson, C. L. Alcorn

Překlad: J. Zapletalová
Odborná redakce, úprava a komentář: D. Krejčířová

1 210 Kč

940 Kč

280 Kč