MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: MMPI-2 je širokospektrální test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch. Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů (např. ve výběrových řízeních pro významné pozice atd.)

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír s vyhodnocením prostřednictvím skórovacího programu pro Windows

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


Charakteristika testu

Test je tvořen dotazníkem s 567 položkami, které sytí tyto škály MMPI-2:

  • Standardní validizační a klinické škály
  • Restrukturované klinické (RC) škály
  • Nové validizační škály
  • Harrisovy – Lingoesovy subškály
  • Si subškály
  • Obsahové škály
  • Wiener – Harmonovy subškály odrážející intenzitu příznaku (výrazná x lehká)
  • Škály psychopatologie osobnosti
  • Poruchy regulace chování
  • Doplňkové škály – osobnostní charakteristiky

Skóry a profily jsou založeny na zdokumentovaných národních normách. Obsáhlé informace o významu jednotlivých škál a konfigurací profilu sloužící k interpretaci výsledků se opírají o dlouhodobý výzkum.

Vyhodnocení testu bylo vyvinuto s počítačovým skórovacím programem. Tento program poskytuje základní informace nutné k interpretaci (indexy, kódové profily apod.).

Doba administrace je 1-2 hodiny, přepis Záznamového listu do elektronické podoby cca 10 minut.

Program pro WIN vyžaduje počítač PC kompatibilní minimálně s procesorem řady 486, operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 a nainstalované ovládání myší.

Předpokladem správné instalace je instalování ovladačů pro HW klíč s právy administrátora počítače !


Všem uživatelům původní verze, kteří si objednají tuto novou verzi, nabízíme možnost převodu nevyčerpaných kreditů. Pokud vrátíte původní HW klíč zároveň s objednávkou nové verze, odečteme Vám z fakturované ceny částku za nevyčerpané kredity (13 Kč za jeden kredit).

Uživatelé nové verze si mohou dokoupit kredity formou výměny HW klíče nebo zakoupením nového HW klíče.


MMPI®-2

MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Druhé rozšířené vydání, Testcentrum, Praha 2013

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D. and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Autor české verze: K. Netík

Autor PC verze: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2

Kategorie C

14 500 Kč

1 150 Kč

950 Kč

300 Kč

6 950 Kč

9 800 Kč