NEO pětifaktorový osobnostní inventář

Využití: Mládež a dospělí. Využití v klinické psychologii, studijním poradenství, profesním poradenství, psychologii organizace a pro výzkumné účely. Individuální i hromadná administrace.

Administrace: Doba administrace je přibližně 10 minut.

Ukázka příručky NEO-FFI

Charakteristika testu

Test se řadí mezi vícerozměrné inventáře postavené na pětifaktorovém modelu osobnosti, který vychází z faktorové analýzy lexika přirozených jazyků (přídavných jmen používaných k popisu osobnosti).

Metoda zjištuje míru individuálních odlišností a poskytuje údaje o pěti obecných dimenzích osobnosti

  • Neuroticismus
  • Extraverze
  • Otevřenost vůči zkušenostem
  • Přívětivost
  • Svědomitost

(tzv. Velká pětka, Big Five). Respondenti odpovídají na celkem 60 položek, 12 pro každou škálu.

České vydání testu je původním autorským dílem M. Hřebíčkové a T. Urbánka. Obsahuje rozsáhlou teoretickou část, která uvádí do problematiky i čtenáře setkávajícího se s daným tématem poprvé a empirickou část s výsledky několika výzkumných studií realizovaných v České republice na vzorku více než 2000 osob. Tyto výsledky dokládají, že lze inventář, původně vytvořený ve Spojených Státech, úspěšně použít i u české populace.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu NEO FFI pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování NEO FFI v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: němčina, norština, švédština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

NEO-FFI

NEO pětifaktorový osobnostní inventář

(podle NEO Five-Faktor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

M. Hřebíčková a T. Urbánek

Kategorie B

1 420 Kč

935 Kč

550 Kč

130 Kč

230 Kč

175 Kč

115 Kč

65 Kč

35 Kč