TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí

Věkové rozmezí: dospělá populace i adolescenti od 16 let

Využití: v psychologii práce a organizace, v poradenství, v klinické psychologii a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace není omezena, obvykle 10 minut 

Metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím HTS. 


Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Specializovaný akreditační kurz.TOP měří aspekty temné triády osobnosti (narcismus, machiavelismus a subklinická psychopatie), které souvisí s profesním životem, a to ve třech škálách a jedenácti subškálách:

- Škála Narcistický přístup k práci (narcismus v pracovním prostředí) zahrnuje přehnaný pocit sebehodnoty, pokud se jedná o vlastní důležitost, vůdčí dovednosti a vlivu na druhé a také potěšení z moci nad druhými a riskantních úkolů.

- Škála Machiavelistický přístup k práci (machiavelismus v pracovním prostředí) zahrnuje emoční tvrdost a jasnost, nedůvěřivý postoj k druhým a přesvědčení o důležitosti síly a asertivity.

- Škála Psychopatický pracovní styl (psychopatie v pracovním prostředí) zahrnuje impulzivní, prudký, neplánovitý životní styl psychopatů a jejich ochotu lhát.

Formulace položek je přizpůsobena pracovnímu prostředí a všechny vývojové a validizační studie zahrnovaly účastníky s profesní zkušeností. TOP je vůbec prvním nástrojem, jehož obsah a forma jsou vhodné k měření temné triády osobnosti v oblasti psychologie práce a řízení. Lze jej použít především pro dospělou populace jako nástroj pro výběrem a rozvoj zaměstnanců, ale například i pro zájemce o zaměstnání anebo pracovní stáže pro adolescenty.

Vyplnění dotazníku, který zahrnuje 60 položek, trvá přibližně deset minut; hodnocení se provádí za pomoci šablony; výsledky lze zaznamenat v T-skórech a graficky. Metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím HTS.

České normy jsou vytvořeny na základě standardizačního vzorku 390 osob ve věku  19 – 70 let.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a normy pro českou populaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování TOP v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v angličtině, angličtině (US), finštině, holandštině, italštině a němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

TOP

TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2021

Dominik Schwarzinger, Heinz Schuler

Autorka české verze: Markéta Niederlová

Kategorie A

2 150 Kč

1 000 Kč

750 Kč

370 Kč

100 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč