Test rodinného systému - FAST

Věkové rozmezí: děti od 6 let, dospívající, dospělá populace

Využití: rodinná diagnostika v rodinném poradenství, v klinické práci s dětmi a jejich rodinami a v rodinné terapii

Administrace: individuální i skupinová (pro celou rodinu). Doba administrace je u individuálního testu 5 – 10 minut, u skupinového testu 10 – 30 min

Charakteristika testu

Test rodinného systému – FAST je zaměřen na to, jak členové rodiny vnímají kohezi a hierarchii v rodině, dimenze, které do značné míry ovlivňují rodinné vztahy. Umožňuje rovněž zachytit rozdíly v percepci rodiny, určit generační hranice atd. Významným zdrojem informací o rodině je rodinná interakce, kterou lze pozorovat při skupinové administraci. Test vychází ze strukturální teorie rodinných systémů. Je to časově úsporný a flexibilní nástroj pro výzkum, poradenskou i klinickou praxi.

Jeho praktickým cílem je zmapovat a popsat důležité dimenze rodinného fungování a usnadnit tak plánování, provedení a hodnocení poradenské či terapeutické intervence.

  • Standardní způsob testování zachycuje rodinné vztahy v typické, ideální a konfliktní situaci.
  • Testový materiál tvoří šachovnice, schematické mužské a ženské figurky a podstavce.
  • Test lze vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně, orientačně je možné porovnat výsledky testování s výsledky několika realizovaných studií.

FAST

Test rodinného systému - FAST

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2005

T. M. Gehring

Přeložila a upravila: I. Sobotková

Kategorie B

6 560 Kč

940 Kč

4 410 Kč

880 Kč

220 Kč