NEO osobnostní inventář-3

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: v psychologii práce a organizace, v poradenské i klinické psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace inventáře přibližně 45 minut

Právě vyšla nová metodická studie o metodě

Charakteristika metody

Inventář představuje autorizovaný český překlad třetí revize NEO Personality Inventory – 3 (NEO-PI-3), vícedimenzionálního osobnostního inventáře Costy a McCraee. Revize spočívá v reformulaci 37 položek s cílem jejich snadnějšího porozumění především mladšími respondenty a respondenty s nižším vzděláním.

Zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti

  • neuroticismus (N)
  • extraverzi (E)
  • otevřenost vůči zkušenosti (O)
  • přívětivost (P)
  • svědomitost (S)

reprezentovaných 30 dílčími charakteristikami (subškálami), 6 pro každou z pěti dimenzí.

NEO-PI-3 je vydán v české verzi pouze pro sebeposouzení.

Stejně jako NEO-PI-R i NEO osobnostní inventář-3 (NEO-PI-3) obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál, každá subškála obsahuje 8 položek. Normy české verze byly vytvořeny na základě nové standardizace z roku 2015.

NEO-PI-3 lze použít v psychologii práce a organizace, v poradenské i klinické psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu. Jeho použití je výhodné v případech, kdy jsou žádoucí údaje o podrobném profilu osobnosti.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu NEO-PI-3 pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a přehlednou závěrečnou textovou zprávu.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování NEO-PI-3 v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, nizozemština, norština, švédština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka na on-line objednávce uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

NEO-PI-3

NEO osobnostní inventář-3

(podle NEO-PI-3 P. T. Costy a R. R. McCraee)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2016

M. Hřebíčková, M. Jelínek

Kategorie B

4 100 Kč

1 650 Kč

400 Kč

1 160 Kč

400 Kč

400 Kč

400 Kč

160 Kč

170 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

90 Kč