Metoda není produktem Hogrefe – Testcentra


Využití

V klinické psychologii, autor uvádí možnost použití již od 5 let věku.

Charakteristika testu

Projektivní technika publikovaná autorem, maďarským psychiatrem Lipótem Szondim, poprvé v roce 1937. Alternativně je nazývána genotest, metoda analýzy osudu nebo metoda pudové diagnostiky.

Testovací materiál je tvořen šesti sériemi po osmi fotografiích pacientů mužského nebo ženského pohlaví s manifestní duševní poruchou. Každá série obsahuje jeden portrét sadisty nebo vraha, homosexuála, epileptika, hysterika, paranoidního schizofrenika, katatonického schizofrenika, melancholika a maniaka.

Úkolem probanda je označit v každé sérii dvě nejsympatičtější a dvě nejméně sympatické tváře. Vychází se přitom z předpokladu, že se na tomto výběru podílí prostřednictvím přenosových indentifikací celý motivační systém osobnosti. Interpretace těchto preferenčních voleb poskytuje významné oporné body pro popis osobnosti.

Szondi

Szondi-Test

9. německé vydání z roku 1990

L. Szondi

Kategorie B

2 800 Kč