Metoda není produktem Hogrefe – Testcentra

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


Využití

Děti od 4 let věku a dospělí. Využitelný především v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a psychologického poradenství. Projektivní metoda pro individuální vyšetřování.

Charakteristika testu

Test TAT představuje metodu, která si vedle Rorschachova testu získala v Evropě vedoucí pozici mezi testy užívanými v oblasti diagnostiky osobnosti.

Testový materiál tvoří 31 tabulí, na nichž jsou znázorněny lidské postavy v různých nejednoznačných situacích a neurčitém prostředí. Proband interpretuje znázorněnou situaci tak, že vytváří ke každému obrázku příběh. Na jednu z tabulí, která je zcela prázdná, si promítá vlastní obraz.

Díky nestrukturovanému exploračnímu materiálu umožňuje metoda osvětlení vnitřních problémů probanda, ukazuje na jeho dominantní pudy, emoce, komplexy a konflikty. Zjišťuje rozhodující rysy dynamické struktury osobnosti, přičemž nabízí také vhled do procesu jejich vzniku. Tabule jsou na zadní straně očíslované a jsou částečně diferencované podle věku a pohlaví vyšetřované osoby.

Doba administrace

Přibližně 100 minut.

TAT

Thematic Apperception Test - TAT

3. přepracované vydání z roku 1991

H. A. Murray

Kategorie B

4 960 Kč