Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda

Verze pro třídní učitele

Věkové rozmezí: od 11 let

Využití: školní a poradenská psychodiagnostika

Administrace: skupinová

Pro metodu TŘÍDNÍ KOMPAS byl autorem prof. dr. V. Hrabalem také zaškolen tým AKREDITOVANÝCH ŠKOLITELŮ, kteří v případě zájmu uskuteční pro školy kurz zapracování třídních učitelů do práce s testem. Seznam těchto školitelů i standardy pro školení uživatelů testu naleznete zde.

METODU LZE VYUŽÍT PRO VYTVOŘENÍ SOCIOGRAMU ŠKOLNÍ TŘÍDY


Charakteristika testu

Sociometrická ratingová metoda „Třídní kompas“ je speciální sociometrický postup, který byl vyvinut pro pedagogickou diagnostiku třídního klimatu, volbu třídních zástupců a optimalizaci práce se třídami. Tato metoda umožní, díky přiloženému počítačovému programu, důkladné poznání emocionální atmosféry a rozdělení sociálního vlivu ve třídě, jakož i v jejích podskupinách a dává možnost určit sociální pozici jednotlivých žáků a jejich vzájemné vztahy.

„Třídní kompas“ dodává třídnímu učiteli informace o sociální dynamice ve třídě a funguje také jako indikátor pro ohrožené žáky. Nabízí důležité informace, které umožňují přeměnu sociálního klimatu na základě těsné spolupráce s vybranými žáky, kteří mají sympatie třídy a kteří na ni mají pozitivní sociální vliv.

Metoda Třídní kompas nevyžaduje žádné speciální psychologické znalosti. Její výsledky a jejich interpretace umožňují učiteli optimalizovat jeho práci se třídou a na základě porozumění třídní dynamice citlivě řešit případné problémy a konflikty ve třídě.

Třídní kompas

Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda

Metoda pro vytvoření sociogramu školní třídy

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

V. Hrabal

Kategorie A

5 100 Kč

850 Kč

380 Kč