Seznam akreditovaných školitelů

Seznam akreditovaných školitelů psychodiagnostických metod SORAD A TŘÍDNÍ KOMPAS:

Mgr.Lenka Dolníková: PPP Středočeského kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

Mgr.Karolina Homolová: PPP Ústeckého kraje
e-mail: karolina.homolova@pppuk.cz

PhDr. Alžběta Michalová : Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4
e-mail: amichalova@ppppraha.cz nebo poradna@ppppraha.cz

Mgr.Lenka Novotná : PPP pro Prahu 10
e-mail: novotna@ppp10.eu

doc.PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
e-mail: isabella.pavelkova@pedf.cuni.cz nebo jfpavelka@volny.cz

Mgr.Radoslava Přibylová: PPP Středočeského kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

Mgr.Gabriela Luková Sittová: PPP Středočeského kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

PhDr.Jaroslava Štětinová: PPP Středočeského kraje
e-mail: stetinova@pppkolin.cz

PhDr.Lidmila Valentová, CSc
e-mail: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz

Mgr.Jana Veverková: PPP Praha 10
e-mail: veverkova@ppp10.eu

Uvedení školitelé absolvovali akreditační kurz, vedený Doc. PhDr. Vladimírem Hrabalem, CSc. a jsou výhradními akreditovanými školiteli oprávněných uživatelů obou metod v období do 31. 12. 2014.

Kurzy pro uživatele obou metod musí splňovat tyto standardy:

 • Obsah školení
  • Základy psychodiagnostiky a práce s psychodiagnostickými metodami, především interpretace a sdělování výsledků použitých metod a diagnostických závěrů
  • Teoretické základy metod
  • Praktické procvičení administrace a vyhodnocení metod
 • Rozsah školení
  • SORAD min. 8 hodin
  • TŘÍDNÍ KOMPAS 5 – 8 hodin
 • Každá z metod je nabízena v samostatném kurzu, pokud jsou obě metody spojeny v jednom kurzu, je minimální časová dotace stanovena na 9 hodin
 • Počet účastníků v jednom školicím kurzu je pro zajištění dostatečné kvalitativní úrovně omezen na max. 12 účastníků pro metodu SORAD a 18 účastníků pro metodu TŘÍDNÍ KOMPAS