Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: diagnostika štruktúry poznávacích schopností, najmä v oblasti poradenskej a školskej psychológie, psychológie práce, organizácie a riadenia, pri prijímacích skúškach na rôzne typy škôl ai.

Administrácia: individuálna aj skupinová, časový limit 77 – 124 minút (podľa zvolených modulov)

Ukážka príručky I-S-T 2000 R

Charakteristika testu

I-S-T 2000 R je upravenou a rozšírenou verziou Amthauerovho testu I-S-T 70. Z pôvodných deviatich škál ostalo zachovaných šesť (dopĺňanie viet, analógie, generalizácie, numerické rady, skladanie obrazcov a otáčanie kociek). Škála eliminácie bola vynechaná, škály aritmetických úloh a pamäťového učenia boli výrazne zmenené. Prepracovaný test obsahuje dva nové subtesty (matice a matematické znamienka) a rozširujúci modul – test vedomostí. Novinkou je modulárna konštrukcia testu, ktorá umožňuje administrovať subtesty zamerané na vybrané poznávacie schopnosti. Základný modul zahŕňa deväť skupín úloh, s pamäťovými subtestami jedenásť, a rozširujúci modul obsahuje test vedomostí.

Vďaka novej, teoreticky fundovanej a empiricky podloženej štrukturálnej koncepcii je test určený na meranie nasledujúcích poznávacích schopností:

  • Verbálna inteligencia
  • Numerická inteligencia
  • Figurálna inteligencia
  • Celková úroveň poznávacích schopností
  • Pamäť
  • Vedomosti (verbálne, numericky a figurálne kódované)

Štandardizačný súbor tvorili žiaci základných škôl (orientačné normy pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ) a žiaci stredných škôl (16 – 19 roční) z celej Slovenskej republiky. Súbor (N=749) bol stratifikovaný podľa školského ročníka, rodu, regiónu, veľkosti bydliska, úrovne (stupňa) vzdelávania a odboru vzdelávania. Reprezentatívne populačné normy sú vytvorené pre stredoškolákov a osobitne pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl s maturitou a nematuritných odborov SOŠ. Interpolácia vývinových kriviek dovoľuje predpokladať, že normy pre stredoškolskú populáciu možno použiť aj pri posudzovaní dospelých.

Verzia pre HTS 5

Nová verze testu I-S-T 2000 R SK pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování I-S-T 2000 R SK v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina. Pro objednání postupujte jako při objednání testu ve slovenštině (resp. češtině), pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Viac o HTS 5 nájdete tu.

I-S-T 2000 R (SK)

Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autori slovenskej verzie: Vladimír Dočkal, Magdaléna Špotáková a kolektív

Kategorie B

5 900 Kč

2 000 Kč

620 Kč

620 Kč

390 Kč

390 Kč

360 Kč

360 Kč

260 Kč

170 Kč

280 Kč

280 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

90 Kč