Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2

Využití: Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 je 60-ti položkový sebehodnotící dotazník s podtitulem Jak vnímám sám/sama sebe. Česká standardizace je určena pro děti a adolescenty ve věku od 9 let do 18 let.

Položky dotazníku Piers-Harris 2 zahrnují výroky, které popisují, jak lidé mohou vnímat sami sebe. Respondenti volí mezi možnostmi ano a ne podle toho, zda se na ně výrok vztahuje. Pro administraci lze využít jak verzi tužka papír (vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník), připravujeme také elektronickou verzi.

Administrace trvá většině respondentů 10–15 minut.

Na tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Dotazník Piers-Harris 2 je využitelný v jakémkoliv výzkumném, vzdělávacím, poradenském anebo klinickém prostředí, kde je potřeba získat kvantitativní hodnocení sebepojetí dítěte. Vzhledem ke snadné skupinové administraci lze dotazník jednoduše využít jako screeningový nástroj ve školních třídách ke zjištění, kterým dětem by mohlo prospět další psychologické vyšetření. Dotazník Piers-Harris 2 mohou administrovat a vyhodnocovat učitelé a jiní odborníci z nepsychologických profesí, závěrečná zodpovědnost za využití a interpretaci je však na psychologovi s dostatečným výcvikem v psychologickém vyšetřování.

Piers-Harris 2

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2

Jak vnímám sám/sama sebe

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2015

Ellen V. Piers, David S. Herzberg

Autoři české verze: Radko Obereignerů a kol.

Kategorie A

2 040 Kč

940 Kč

940 Kč

250 Kč