BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí

Věkové rozmezí: 5–18 let

Využití: klinická, poradenská a školní psychologie

Administrace: individualní i skupinová, obvyklá doba 10–15 minut

Charakteristika

Metoda BRIEF („Behavior Rating Inventory of Executive Function“) je dotazník pro rodiče a učitele dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce chování dětí v domácím i školním prostředí. Metoda slouží pro hodnocení dětí v širokém věkovém rozpětí 5–18 let, a je vhodná i pro děti s poruchami učení, poruchami pozornosti, traumatickými poraněními mozku, pervazivními vývojovými poruchami, depresí a dalšími vývojovými, neurologickými, psychiatrickými a jinými obtížemi. Každá z verzí Dotazníku – pro rodiče i pro učitele, zahrnuje 86 položek v osmi škálách, které hodnotí různé aspekty exekutivních funkcí: Inhibice, Přesun pozornosti, Emoční kontrola, Iniciativa, Pracovní paměť, Plánování a organizace, Organizace pomůcek, Kontrola chování.

Dotazník obsahuje klinické a validizační škály. Všechny klinické škály dále tvoří dva indexy (dílčí skóry) – Regulace chování a Metakognice, a jeden celkový skór – Globální exekutivní kompozit.

Dvě ze škál – Pracovní paměť a Inhibice, jsou klinicky užitečné pro rozlišení podtypů ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).

Vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu BRIEF pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování BRIEF v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: němčina, francouzština, nizozemština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

BRIEF

BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy, L. Kenworthy

Autor české verze: R. Ptáček

Kategorie B

3 550 Kč

900 Kč

1 160 Kč

1 160 Kč

220 Kč

220 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč