WCST - Wisconsinský test třídění karet

Věkové rozmezí: od 6,5 do 89 let

Využití: klinická a poradenská psychologie, diagnostika exekutivních funkcí

Administrace: individuální, doba administrace není omezena (obvykle 20 –30 minut)

Oprava tiskové chyby v příručce

Charakteristika:

WCST pracuje se schopností vytvořit a udržet vhodnou strategii řešení problémů při měnících se podnětových podmínkách, podobně jako další metody měření exekutivních funkcí vyžaduje strategické plánování, organizované hledání, použití zpětné vazby ke změně kognitivního nastavení, zaměření chování k dosažení cíle a ovládání impulzívních odpovědí. Na rozdíl od ostatních metod měření abstraktního usuzování, WCST nabízí objektivní skóry, nikoli pouze celkového výsledku, ale také dílčích zdrojů obtíží v průběhu řešení úkolu (např. neefektivní iniciální konceptualizace, selhání v průběhu kognitivního setu, perseverace, neefektivní učení v průběhu částí testu).

WCST byl původně vyvinut a používán k měření abstraktního usuzování u normální dospělé populace, postupně se navíc stal široce používaným klinickým neuropsychologickým nástrojem. Klinická interpretace testu by měla probíhat v kontextu komplexního neuropsychologického hodnocení, které integruje zjištěná data s medicínskými, psychosociálními a anamnestickými informacemi.

WCST se skládá ze čtyř podnětových karet a 128 odpověďových karet, na kterých jsou zobrazeny různé tvary, barvy a počty obrazců. Při administraci jsou klientovi předloženy 4 podnětové karty a postupně je předkládáno dalších 128 karet; má za úkol dát odpověďovou kartu k jedné z podnětových tam, kam si myslí, že patří. Klient dostane pouze zpětnou vazbu o tom, zda přiřadil správně nebo nesprávně; nikdy mu není prozrazen třídicí princip (nebo kategorie). Jakmile klient správně přiřadí určitý počet odpovědí, původní třídicí princip (obvykle Barva) je změněn (na Tvar nebo Počet), bez varování, s předpokladem, že klient využije zpětné vazby k vytvoření nové třídicí strategie. Postupně jsou tak vystřídány všechny tři úspěšně zkompletované kategorie dvakrát za sebou nebo je vvpotřebováno všech 128 odpověďových karet.

WCST

WCST - Wisconsinský test třídění karet

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2013

D. A. Grant, E. A. Berg

Autorka české verze: S. Telecká
Autor PC verze: J. Doležálek

Kategorie B

4 620 Kč

1 490 Kč

2 480 Kč

770 Kč

2 210 Kč

1 380 Kč