BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti

Vekové rozpätie: od 20 rokov

Využitie: psychológia práce a organizácie, poradenská psychológia

Administrácia: individuálna aj skupinová, čas nie je obmedzený, obvyklé trvanie vyplnenia dotazníka je približne 40 minút

Ukázka příručky BIP SK

Charakteristika dotazníka

BIP je určený na diagnostiku osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní. 14 diagnostikovaných dimenzií (210 položiek), ktoré sú priradené k 4 rôznym oblastiam profesijných predpokladov, poskytuje profil osobnosti, ktorý možno využiť ako jedno z kritérii pri výbere a umiestňovaní pracovnikov, pri poradenstve v kariérovom vývine dospelých a v ďalších oblastiach.

 • Pracovné zameranie
  • Motív podávať výkon
  • Iniciatívnosť
  • Motív viesť iných
 • Pracovné správanie
  • Svedomitosť
  • Flexibilnosť
  • Rozhodnosť / schopnosť rýchlo realizovať svoje zámery
 • Sociálne kompetencie
  • Vnímavosť / citlivosť na iných ľudí
  • Schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty
  • Spoločenskosť / družnosť
  • Chuť pracovať v tíme
  • Schopnosť presadiť sa
 • Psychická konštitúcia
  • Emocionálna stabilita
  • Odolnosť voči záťaži
  • Sebavedomie

Normy

K dispozícii sú normy pre slovenskú populáciu.

Verzia pre HTS 5

BIP SK pro HTS 5 je založen na aktualizované revizi z roku 2011.

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a přehlednou závěrečnou textovou zprávu, která byla vytvořena pro Český standartizační soubor – střední a vrcholový management.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování BIP SK v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, čínština, dánština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, ruština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu ve slovenštině (nebo češtině), pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Viac o HTS 5 nájdete tu.

BIP (SK)

BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti

1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha, 2007

Rüdiger Hossiep a Michael Paschen

Preklad a štandardizácia: J. Džuka

Kategorie A

1 750 Kč

750 Kč

450 Kč

130 Kč

130 Kč

350 Kč

440 Kč

275 Kč

220 Kč

120 Kč

80 Kč