Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti, 2. vydání

Věkové rozmezí: děti a adolescenti (od 6 do 19 let)

Využití: v klinické, školní a poradenské psychologii, v různých lékařských oborech (dětská psychiatrie, pediatrie apod.) a také v oblasti sociálních služeb a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace není omezena, obvykle 10 – 15 minut 

Metoda je administrována ve verzi tužka-papír. 

Vyhodnocení: Propisovací formulář (dotazník s vloženým záznamovým listem a testovým profilem) umožňuje jednoduché a rychlé vyhodnocení na základě norem pro českou populaci.

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


Charakteristika

RCMAS-2 je krátký, sebehodnotící nástroj, konstruovaný pro porozumění a léčbu problémů s úzkostí, kterou prožívají děti a mladí lidé. Obsahuje 4 škály úzkosti a 2 validizační škály. 

Příručka RCMAS-2 obsahuje obecnou charakteristiku dotazníku a popis jednotlivých škál, zásady administrace a skórování, možnosti interpretace získaných dat a klinického využití dotazníku, které demonstrují jednotlivé kazuistiky. Další kapitoly se věnují historickým okolnostem vzniku škál měřící úzkost a psychometrickým charakteristikám dotazníku i použití RCMAS-2 ve výzkumném prostředí.

Vyplnění dotazníku, který zahrnuje 49 položek, trvá přibližně deset až patnáct minut; vyhodnocení se provádí na záznamovém listu, vloženém do Propisovacího formuláře, a dosažené hrubé skóry se převádějí na standardní přímo v testovém profilu.

České normy jsou vytvořeny na základě standardizačního vzorku 508 osob ve věku  6 - 19 let.

RCMAS-2

Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti, 2. vydání

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2022

Cecil R. Reynolds, Bert O. Richmond

Autorka české verze: Markéta Hrdličková

Kategorie A

1 800 Kč

950 Kč

850 Kč