Vídeňský maticový test

Využití: Vídeňský maticový test je určen ke zjišťování úrovně neverbální inteligence adolescentů a dospělé populace. Je možné jej administrovat individuálně i skupinově, ve formě tužka-papír nebo v PC verzi.

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky VMT


Charakteristika testu

Nová úprava Vídeňského maticového testu (VMT) je časově nenáročná a spolehlivá metoda odhadu intelektové úrovně, která nahradí u většiny uživatelů Ravenův test inteligence.

Nová úprava přináší efektivní změny pro vyhodnocení již v základní formě tužka-papír, především ale nabízí zcela originální zpracování verze počítačem asistovaného testování. Novým doplňkem je též standardizace pro českou populaci a vytvoření norem pro několik věkových pásem.

VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.

Test VMT je tvořen 24 úlohami, řazenými se vzrůstající obtížností. Každá úloha obsahuje matici obrázků 3 × 3 s chybějícím obrázkem ve třetí řadě. Úkolem probanda je doplnit matici výběrem jednoho z nabízených osmi řešení. Podstatou řešení je objevení pravidla, které určuje vztah mezi obrázky v každé řadě, resp. sloupci.

Administrace

Individuální i skupinová, verze tužka-papír s propisovacím záznamovým listem, umožňujícím okamžité vyhodnocení a PC verze, jejíž užití je podmíněno počítačem PC kompatibilním minimálně s procesorem řady 486, operačním systémem MS Windows 95, s jednotkou CD-ROM a nainstalovaným ovládáním myší.

Doba administrace je 25 minut.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu VMT pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování VMT v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: němčina, portugalština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

VMT

Vídeňský maticový test

Nové přepracované vydání, Testcentrum, Praha 2002

Anton K. Formann

Přeložili a upravili: J. Klose, D. Černochová, P. Král

Kategorie B

2 200 Kč

750 Kč

600 Kč

1 260 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč