Stress profile

Věkové rozpětí: dospělá populace

Využití: v klinické praxi pro odhad zdravotního rizika, vyvolávaného stresem

Administrace: test může být administrován individuálně i skupinově, ve formě tužka – papír a nebo ve formě PC verze, doba administrace 20 – 25 minut.

Ovladač pro HW klíč ke stažení
(nejnovější verze ovladače může vyřešit případné obtíže při použití HW klíče)


Charakteristika testu

Stress Profile je sebeposuzovací dotazník, obsahující 123 položek, zaměřených na 15 oblastí, které se týkají stresu a zdravotního rizika. Cílem Stress Profile je poskytnout klinikům a respondentům informace o psychologických faktorech, které ovlivňují vztah mezi stresem a nemocí. Uživatelům poskytuje informace o specifickém životním stylu a zdravotním chování, které se u konkrétního jedince mohou podílet na onemocnění a poruchách ovlivňovaných stresem.

Stress Profile je konstruován tak, aby identifikoval ty oblasti, které člověku pomáhají odolat škodlivým účinkům každodenního stresu a ty, které ho naopak činí náchylným k onemocněním spojovaným se stresem.

HW klíče s kredity jsou dodávány pro USB port.


článek autora metody Dr. Nowacka ke stažení zde

Stress profile

Stress profile

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2006

Kenneth M. Nowack

Autoři české verze: J. Klose, P. Král

Kategorie B

2 700 Kč

1 300 Kč

530 Kč

900 Kč

3 480 Kč

30 Kč