TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí

Věkové rozmezí: děti a adolescenti od 8 do 16 let

Využití: v poradenské, klinické a školní psychologii, v různých lékařských oborech (dětská psychiatrie, pediatrie), v sociálních službách (OSPOD, IC, aj.), ve forenzní praxi a ve výzkumu ke včasnému záchytu potencionálně traumatizovaných dětí.

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace není omezena, obvykle 10 minut

Charakteristika testu

Dotazník TSCC je nástroj určený k včasnému záchytu traumatu u dětí a dospívajících.
Úvodní část příručky je věnována obecnému přístupu k hodnocení traumatu u dětí a základní charakteristice dotazníku TSCC a jeho zkrácené verzi TSCC-A. Následující kapitoly se věnují popisu testového materiálu, administraci a skórování, popisuje jednotlivých škál a vybraným kazuistikám. Čtvrtá kapitola popisuje normativní vzorek, který v české verzi je základem pro normy pro jednotlivé věkové kategorie. Příloha obsahuje tabulky převodů hrubých skórů na T-skóry pro jednotlivé věkové kategorie.
Autorkou České adaptace je PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Normy pro českou populaci vytvořila PhDr. Dana Černochová. Ph.D. K dispozici je rovněž elektronická verze metody v HTS 5, která je určena k administraci a vyhodnocení celé verze TSCC.
České normy jsou vytvořeny na základě standardizačního vzorku 324 osob ve věku  8 – 16 let.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a normy pro českou populaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování TSCC v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v holandštině a švédštině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o kterou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

TSCC

TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2022

John Briere 

Autorka české verze: Markéta Hrdličková

Kategorie A

2 600 Kč

1 000 Kč

900 Kč

450 Kč

400 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč