talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace

Využití: sledování vlastního komunikačního chování a zpětná vazba od skupiny

Charakteristika

talkSignals jsou nástrojem pro poskytování zpětné vazby za účelem zlepšení komunikace v rámci pracovních schůzek, konferencí a při jednáních. Pomocí zpětnovazebných symbolů se individuální komunikační chování vizualizuje souběžně, tedy v průběhu rozhovoru. Účastníci rozhovoru si předávají (jako reakci na konkrétní podněty) karty se symboly, které zobrazují rušivé nebo žádoucí způsoby chování. Tímto způsobem se účastnice a účastníci diskuse formou hry dozvědí, jak jejich komunikační chování vnímají druzí. Pro zpětnou vazbu je k dispozici celkem 10 symbolů zpětné vazby, které charakterizují typické žádoucí nebo rušivé způsoby chování.

talkSignals obsahují příručku s návodem a variantami, jak s kartami pracovat a jak metodu vyhodnocovat, 10 symbolů pro zpětnou vazbu (vždy 20 signálních karet od každého symbolu) a 50 záznamových listů s přehledem všech 10 symbolů pro zaznamenání obdržených karet každého účastníka. talkSignals lze použít v situacích, kdy spolu hovoří 2 až 20 osob.

talkSignals

talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace

nástroj pro poskytování zpětné vazby v komunikaci při vyjednávání, týmových diskusích a při dialogu

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2005

M. Eggers, H. J. Baudis

Překlad a úprava: S. Hoskovcová

1 630 Kč

440 Kč