Test profesních zájmů B-I-T II

Věkové rozpětí: adolescenti od 14 let a dospělá populace

Využití: pro volbu povolání a pro výběr vhodné profese v rámci poradenské psychologie, školní psychologie a psychologie práce a organizace

Administrace: individuální i skupinová, doba vyplnění dotazníku je asi 20-40 minut (bez časového limitu)

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Charakteristika

B-I-T II používá jako testové položky výhradně skutečné činnosti. Skládá se ze dvou dvojic paralelních forem:

  • Forma AA/AB – verze “s nucenou volbou” (forced-choice) – proband volí v každé formě 81x nejvhodnější a nejméně vhodnou činnost ze čtyř nabízených.
  • Forma BA/BB – verze s “volnou volbou” preferenčními úsudky na pětibodové škále pro každou z 81 činností (free choice). Položky (pracovní činnosti) použité ve formách AA a BA jsou identické, stejně jako ty, které jsou použity ve formách AB a BB.

B-I-T II

Test profesních zájmů B-I-T II

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2004

Martin Irle, Wolfgang Allehoff

Překlad a úprava: Jasmin Muhić

Kategorie A

1 550 Kč

430 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč