PT - Test pozitivního zaměření

Věkové rozmezí: dospělá populace a adolescenti

Využití: v klinické psychologii, v psychologii práce a organizace, v poradenství a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace není omezena, obvykle 10 – 15 minut 

Metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím HTS. Vyhodnocování je možné pouze prostřednictvím HTS (v případě administrace formou tužka-papír je nezbytné výsledky do HTS zapsat).

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Charakteristika

Koncept metody je založen na existenci dimenzí osobnosti, které vystihují její „pozitivitu“ a které lze měřit prostřednictvím škál „ Pozitivita“ a „Pozitivní orientace“, přičemž škála pozitivní orientace je složena ze subškál: Orientace na sebe, Orientace na budoucnost a Orientace na druhé a vznikl ze škál, které byly pro jejich měření vyvinuty. K metodě byly přidány take dvě kontrolní škály: škála k měření heroické sebepercepce a škála k měření moralistické sebepercepce. Výsledkem je snadno použitelný nástroj, který obsahuje 34 položek, lze jej administrovat metodou tužka-papír nebo online prostřednictvím Hogrefe Testsystemu (HTS 5). V případě administrace formou tužka-papír je možné testovat individuálně nebo skupinově. Vyhodnocování metody je možné pouze prostřednictvím HTS (v případě administrace formou tužka-papír je nezbytné výsledky do HTS zapsat).

České normy jsou vytvořeny na základě standardizačního vzorku 660 osob ve věku 19 – 86 let.

PT

PT - Test pozitivního zaměření

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2021

Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Steca

Autorka české verze: Markéta Niederlová

Kategorie A

1 150 Kč

580 Kč

630 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč