DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry

Věkové rozmezí: adolescenti od 15 let a dospělá populace

Využití: školní a poradenská psychologie, psychologie práce a organizace

Administrace: individuální i skupinová, čas zpracování není omezený

Charakteristika testu

DVP je určen pro všechny, kdo se rozhodují o výběru povolání a kdo plánují svou profesní kariéru. Umožní porovnat vlastní zájmy a schopnosti s nabídkou a s možnostmi pracovních příležitostí. DVP lze zpracovávat samostatně bez spolupráce odborníka, může být ovšem i podkladem pro spolupráci s profesionálním poradcem.

Úplný testový soubor je tvořen Dotazníkem pro vyplnění a Rejstříkem profesí.

Pro skupinovou administraci nabízíme balení 10 ks Dotazníků + 2 ks Rejstříků profesí za zvýhodněnou cenu.

DVP

DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry

(podle Self-Directed Search Johna Hollanda)

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2003

Simone Jörin, François Stoll, Christian Bergmann a Ferdinand Eder

Překlad a úprava: Simona Hoskovcová

160 Kč

80 Kč

80 Kč

750 Kč