Dotazník typologie osobnosti – GPOP

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu GPOP doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.

Metoda může být administrována ve verzi tužka-papír a nebo prostřednictvím HTS. Vyhodnocování je vzhledem k náročnosti možné pouze prostřednictvím HTS (v případě administrace formou tužka-papír je možné jednoduše data do HTS zapsat).

Charakteristika metody

GPOP je dotazníková metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu Jungovské typologie. Vychází z následujících předpokladů:

 • Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi.
 • Různé sklony se dají přiřadit deseti globálním škálám, které jsou kombinovány do dvojic:
  • extraverze (E) a introverze (I) – zdroj psychické energie 
  • smysly (S) a intuice (N) – způsob vnímání skutečnosti
  • myšlení (T) a cítění (F) – způsob rozhodování
  • orientace na rozhodování (J) a orientace na vnímání (P) – životní styl
  • napětí a uvolnění – forma reagování na stres

 

Na základě odpovědí ve 116 položkách dotazníku je vybrán osobnostní typ ze 16 osobnostních vzorců. Každé dimenzi je přiřazeno vždy pět konstruktů (pomocné škály), které popisují individuální rozdíly ještě přesněji.

KRÁTKÉ POPISY 16TI TYPŮ.

Výstupem z metody je kromě popisu typu také podrobná závěrečná zpráva včetně analýzy preferencí v rámci jednotlivých a jejich subškál.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu GPOP pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování GPOP v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině (resp. slovenštině), pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o test v německém jazyce.

Více o HTS 5 naleznete zde.

GPOP

Dotazník typologie osobnosti – GPOP

verze pro HTS (včetně podrobné závěrečné zprávy)

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2009

John P. Golden

Autoři české verze: Václav Havlůj, Simona Hoskovcová, Markéta Niederlová

Kategorie A

580 Kč

550 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

90 Kč