Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK

Administrácia: pero-papier alebo prostredníctvom HTS. Vyhodnocovanie je vzhľadom k náročnosti možné len prostredníctvom HTS (v prípade administrácie formou pero-papier je potrebné dáta prepísať do HTS)

Věkové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: psychológia práce a organizácie, personálna psychológia

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Metóda môže byť administrovaná vo verzii pero-papier alebo prostredníctvom HTS. Vyhodnocovanie je vzhľadom k náročnosti možné len prostredníctvom HTS (v prípade administrácie formou pero-papier je potrebné dáta prepísať do HTS).


Charakteristika metody

GPOP je dotazníková metóda, používaná pre porozumenie osobnosti v kontexte Jungovskej typológie. Vychádza z nasledujúcich predpokladov:

  • Rozdiely v osobnosti sa prejavujú rozdielnymi preferenciami správania.
  • Rôzne preferencie sa dajú priradiť k desiatim globálnym škálam, kombinovaným do dvojíc:
  • extraverzia (E) a introverzia (I) – zdroj psychickej energie
  • pociťovanie (S) a intuícia (N) – spôsob vnímania reality
  • myslenie (T) a cítenie (F) – spôsob rozhodovania
  • napätie a uvoľnenie – forma reakcie na stres

Na tomto mieste uvádzame stručný popis jednotlivých škál

Na základe odpovedí na 116 otázok dotazníka sa určí osobnostný typ zo 16 osobnostných vzorcov. Ku každej dimenzii (dimenzia je dvojica globálnych škál) je priradených 5 konštruktov (pomocné škály), ktoré ešte presnejšie opisujú individuálne rozdiely.

KRÁTKE OPISY 16 TYPOV

Verzia pre HTS 5

Nová verze testu GPOP SK pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování GPOP v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu ve slovenštině (resp. češtině), pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o test v německém jazyce.

Výstupom z metódy je okrem opisu taktiež podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých globálnych škál a ich subškál.

Viac o HTS 5 nájdete tu.

GPOP (SK)

Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK

Verzia pre HTS (vrátane podrobnej záverečnej správy)

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

John P. Golden

Autori slovenskej verzie: Elena Lisá, Eva Letovancová

Kategorie A

580 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

90 Kč