Osobnostní poker

Využití: ověření individuálních předností a určení pozice ve skupině

Osobnostní poker je psychodiagnostická hra pro vedoucí pracovníky, moderátory, trenéry, lektory, poradce a personalisty, kteří pracují se skupinami a týmy.

Osobnostní poker je možné použít v pracovních týmech, projektových skupinách, odděleních, vzdělávacích skupinách atd. Hra umožňuje prověření individuálních předností a vyjasnění možností pro další rozvoj.

Využití hry

  • ověření individuálních předností
  • vyjasnění možností pro další rozvoj
  • určení pozice ve skupině
  • rozvoj týmu
  • zahájení práce skupiny pro lepší vzájemné poznání
  • skupinová práce v poradenství
  • zahájení zpětné vazby

Cílem hry je poznat sám sebe a ostatní spoluhráče. Hra pomáhá uvědomit si účinek vlastního chování: člověk při ní pozná, jak svým chováním působí na ostatní, jak ho okolí vnímá, chápe a prožívá.

Osobnostní poker

Osobnostní poker

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2003

Sabine Hugentoblerová, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhlová

Překlad a úprava: Simona Horáková – Hoskovcová

1 380 Kč

110 Kč