TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti

Věkové rozmezí: dospělá populace

Využití: dopravní psychologie

Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír


Charakteristika

Dotazník je určený pro dopravněpsychologickou diagnostiku. Metoda je založená na pětifaktorové teorii osobnosti. V rámci tohoto modelu je vytvořen dvojitý profil, ve kterém je každá škála vyjádřena ze dvou hledisek, a to jako situačně nezávislá a jako dopravně specifická. Kromě pěti základních škál (extraverze, emocionální stabilita, svědomitost, přívětivost, otevřenost ke zkušenosti) obsahují oba profily škálu bagatelizace, která zjišťuje tendenci k sociální desirabilitě odpovědí. Dopravně specifický profil je doplněn škálou reaktance. Dotazník zjišťuje osobnostní vlastnosti relevantní pro posouzení psychické způsobilosti k řízení vozidla. Metoda je v české verzi doplněna normami pro českou populaci. Standardizační soubor tvořilo 1128 osob.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu TVP pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle českého standardizačního souboru pro osoby ve věku 19-24 let a 25-76 let.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování TVP v HTS 5.

Více o HTS 5 naleznete zde.

TVP

TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

B. Spicher, K. D. Hänsgen

Přeložily a upravily: Adéla Rudá, Dana Černochová

Kategorie B

2 400 Kč

1 250 Kč

490 Kč

200 Kč

250 Kč

220 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč