WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála

Využití: screeningová diagnostika narušení paměti; jako součást komplexního psychologického nebo neuropsychologického vyšetření osob od 20 do 89 let

Administrace: individuální, administrace všech čtyř subtestů (Logická paměť I, Obrázky rodiny I, Logická paměť II a Obrázky rodiny II) trvá 15-20 minut. Mezi subtesty bezprostředního a oddáleného vybavení je vložena pauza přibližně 25 minut.

Charakteristika

Třetí vydání Wechslerovy zkrácené paměťové škály (Wechsler Memory Scale – Third Edition Abbreviated, dále jen WMS-IIIa) je rychlý a spolehlivý nástroj měřící fungování sluchové a zrakové paměti. Byla odvozena ze svého předchůdce třetího vydání Wechslerovy paměťové škály (WMS-III).

Test obsahuje 4 subtesty hodnotící sluchovou a zrakovou paměť, bezprostřední a oddálené vybavení. Skóry subtestů tvoří navíc 3 souhrnné (kompozitní) skóry: Bezprostřední paměť (BP), Oddálená paměť (OP) a Celková paměť (CP).

České normy byly vytvářeny na souboru 490 dobrovolníků ve věku 20-89 let. Kvalita norem byla supervidována psychometrickým oddělením společnosti Pearson. Vzorek pro stanovení norem neodpovídá reprezentativnímu rozložení české populace pro tři nejvyšší věková pásma (65 – 89 let) z hlediska vzdělání. Pro tyto věkové skupiny je nutné považovat normy pouze za orientační, normy pro tuto věkovou kategorii budou po odpovídajícím doplnění vzorku revidovány.

WMS–IIIa

WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

David Wechsler

Autoři české verze: Adéla Jenčová, Dana Černochová

Kategorie C

6 500 Kč

2 100 Kč

3 500 Kč

1 150 Kč