Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání

Využití: Hodnocení psychopatie dospělé populace ve výzkumu, klinické a forenzní praxi, metoda využívá semistrukturovaného rozhovoru a dostupných informací.

Administrace: individuální

Charakteristika testu

Hareho škála psychopatie – PCL-R je metoda považovaná za „zlatý standard“ v oblasti hodnocení psychopatie. Jedná se o klinickou škálu pro hodnocení psychopatie, kde každá z dvaceti položek je ohodnocena dle specifických skórovacích kritérií na základě informací získaných ze semistrukturovaného rozhovoru s posuzovaným a z dalších zdrojů, například spisové dokumentace.

PCL-R není sebeposuzovací škálou, výsledek tedy není založen přímo na jednotlivých odpovědích posuzovaného na otázky, ale hodnocení provádí kvalifikovaný a proškolený odborník. Metoda je určena pro použití ve forenzní, klinické, ale též penitenciární oblasti. Vzhledem k mimořádnému množství studií umožňuje využití získaných výsledků pro empiricky podložené rozhodování v řadě specifických oblastí, jako je například nebezpečnost osoby, pravděpodobnost výskytu budoucího násilí, pravděpodobnost výskytu násilí v nápravném/léčebném zařízení, prognóza resocializace a jiné. Výhodou metody je, že se těší poměrně velkému zájmu odborníků a počet konkrétních aplikovaných studií každým rokem narůstá, čímž se možnosti jejího využití neustále rozšiřují.

Úplný testový soubor PCL-R obsahuje vedle příručky také hodnotící příručku a veškeré další spotřební materiály potřebné k administraci PCL-R: Průvodce rozhovorem a skórovací list s profilem.

PCL-R

Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2014

Robert D. Hare

Autoři české verze: Radek Ptáček, Hana Kuželová, Michaela Borovanská, Adéla Rudá

Kategorie B

2 480 Kč

990 Kč

500 Kč

880 Kč

170 Kč