WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti

Využití: diagnostika intelektových schopností dětí od 6 do 17 let – posouzení celkové úrovně rozumových schopností

Administrace: individuální, verze tužka-papír. Doba administrace je 50 – 70 minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro poradenskou praxi také WISC III a jeho vzdělávací aplikace.

Charakteristika testu

Nové vydání WISC-III obsahuje nezbytné úpravy vlastního testu a národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.

Diagnostika je založena na verbální a performační škále, které obsahují tyto subtesty:

 • Verbální škála
  • Vědomosti
  • Podobnosti
  • Počty
  • Slovník
  • Porozumění
  • Opakování čísel
 • Performační škála
  • Doplňování obrázků
  • Kódování
  • Řazení obrázků
  • Kostky
  • Skládanky
  • Bludiště
  • Hledání symbolů


  WISC-III

  WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti

  Nové přepracované vydání, Testcentrum, Praha 2002

  David Wechsler

  Autoři české verze: D. Krejčířová, P. Boschek, J. Dan

  Kategorie C

  21 500 Kč

  1 100 Kč

  17 000 Kč

  800 Kč

  800 Kč

  1 600 Kč