Test struktury zájmů AIST-R

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: kariérové poradenství

Administrace: individuální i skupinová, pouze počítačová verze

Aktualizace počítačového programu ke stažení
(nejnovější verze programu může vyřešit případné obtíže s češtinou na některých počítačích)

Nový ovladač pro HW klíč ke stažení (nejnovější verze ovladače může vyřešit případné obtíže při použití HW klíče)

Pro tuto metodu není vypsán školící a výcvikový kurz a nahrazuje ho Akreditační kurz.


Charakteristika

Revidovaná verze Testu struktury zájmů (AIST-R) byla vytvořena pro účely kariérového poradenství, které je poskytováno dětem a mládeži školního věku. Je však všeobecně použitelná i pro adolescenty a dospělou populaci.

Cílem použití testu je usnadnit profesní orientaci žákům zejména základních a středních škol, vést žáky k sebepoznávání vlastních dovedností, zájmů a osobnostních předpokladů a současně jim poskytnout široké spektrum informací o možnostech jejich profesního uplatnění v řadě relevantních povolání, které korespondují s aktuální strukturou jejich profesních zájmů.

Test je založen na Hollandově hexagonálním modelu profesí a osobnostních typů. Její součástí je šest základních typů orientovaných na určitý životní styl:

  • Osobnost s motorickou (manuální či manuálně technickou) životní orientací (Realistický typ – R)
  • Osobnost s investigativní, či vědeckou životní orientací (Investigativní typ – I)
  • Osobnost s uměleckou životní orientací (Umělecký typ – A)
  • Osobnost se sociální životní orientací (Sociální typ – S)
  • Osobnost s podnikavou životní orientací (Podnikavý typ – E)
  • Osobnost s konformní životní orientací (Konvenční typ – C)

Výsledky testu jsou prezentovány v grafické a slovní podobě a jejich součástí je i doporučení vhodných povolání.

HW klíče jsou dodávány pro USB port.

Klíč Vám také můžeme kdykoli na přání vyměnit, manipulační poplatek (včetně ceny nového klíče) je 1200,- Kč. Na nový klíč Vám nahrajeme zbývající kredity, které máte na klíči s paralelním portem.

AIST-R

Test struktury zájmů AIST-R

Orientační metoda pro volbu povolání

Testcentrum – Hogrefe, Praha 2006

Christian Bergmann, Ferdinand Eder

Autor české verze: Antonín Mezera
Autor PC verze: František Havlůj

Kategorie A

5 670 Kč

8 Kč