WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti

Využitie: diagnostika intelektových schopností detí vo veku 6–17 rokov – posúdenie celkovej úrovne i štruktúryvrozumových schopností

Administrácia: individuálna, testovanie trvá 50–70 minút

Použitie

Diagnostika intelektových schopností detí vo veku 6-17 rokov – posúdenie celkovej úrovne i štruktúry rozumových schopností

Charakteristika testu

Slovenská verzia WISC-III obsahuje upravené položky a národné normy vytvorené úpravou českých noriem na základe výsledkov porovnávacieho štandardizačného výskumu.

Diagnostikuje sa pomocou verbálnej a performačnej škály, ktoré obsahujú tieto subtesty:

 • Verbálna škála
  • Vedomosti
  • Podobnosti
  • Aritmetika
  • Slovník
  • Porozumenie
  • Opakovanie čísel
 • Performačná škála
  • Dopĺňanie obrázkov
  • Kódovanie
  • Zoraďovanie obrázkov
  • Kocky
  • Skladačky
  • Bludiská
  • Hľadanie symbolov


  WISC-III (SK)

  WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti

  slovenská verzia

  1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha 2006

  David Wechsler

  Adaptované slovenské vydanie pripravené v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

  Autori slovenskej verzie: V. Dočkal, E. Kretová, B. Kundrátová, B. Sedlačková, M. Tesař

  Kategorie C

  20 510 Kč

  1 160 Kč

  17 090 Kč

  800 Kč

  800 Kč

  800 Kč