Metoda není produktem Hogrefe – Testcentra

Metodu Bayley III je možné při doplnění testového materiálu užívat jako metodu BSID-II, k níž je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


Využití

Diagnostika mentálního a motorického vývoje dětí ve věku 1 – 42 měsíců . Škály Bayleyové mohou být užity pro popis aktuální vývojové úrovně dítěte, při diagnostice opoždění či poruchy vývoje a při plánování terapeutických postupů.

Charakteristika testu

Bayley III je individuálně administrovaný klinický nástroj pro hodnocení aktuálního psychomotorického vývoje dětí raného věku.
Bayley III je možné využít s doplňujícím materiálem ekvivalentně jako BSID-II, bližší informace naleznete zde.

Doba administrace

Přibližně 60 – 90 minut.


Bayley III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition (Bayley III)

3. přepracované vydání z roku 2005

N. Bayley

Kategorie A

65 600 Kč

5 730 Kč