ISK - Inventář sociálních kompetencí

Věkové rozmezí: dospělá populace a adolescenti od 16 let

Využití: Inventář lze využít při personálním výběru, v rámci rozvoje osobnosti, v profesním poradenství a obecně při diagnostice osobnosti. Použití je možné i ve výzkumu.

Administrace: individuální i skupinová (forma sebehodnocení), doba administrace 10-20 minut (podle zvolené formy)

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Charakteristika:

Inventář sociálních kompetencí má dlouhou a krátkou verzi. Dlouhá verze (ISK) má 108 položek, krátká verze 33 položek (ISK-K). Testový materiál obsahuje obě verze dotazníku v papírové formě, ke každé verzi existuje vyhodnocovací list pro záznam a integraci hrubých skórů a profily pro grafické zobrazení výsledku. Jak ISK, tak ISK-K pracují na principu sebeposouzení. Položky ISK sytí 17 primárních škál, které můžeme spojovat do 4 sekundárních škál. ISK-K měří výlučně čtyři sekundární škály.

Základní škály metody:

Primární škály: Prosocialita, Převzetí perspektivy, Pluralita hodnot, Ochota ke kompromisu, Naslouchání, Schopnost prosadit se, Ochota ke konfliktu, Extraverze, Rozhodnost, Sebekontrola, Emocionální stabilita, Flexibilita chování, Internalita, Sebeprezentace, Přímá pozornost k sobě, Nepřímá pozornost k sobě, Vnímání osob

Sekundární škály: Sociální orientace, Ofenzivita, Sebeovládání, Reflexibilita

K dispozici jsou normy z původního vydání a orientační normy pro českou populaci.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků a podklady pro interpretaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování ISK v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o německou verzi.

Více o HTS 5 naleznete zde.

ISK

ISK - Inventář sociálních kompetencí

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

U. P. Kanning

Autoři české verze: Simona Hoskovcová, Zdeněk Vašek

Kategorie A

4 000 Kč

1 150 Kč

720 Kč

380 Kč

270 Kč

430 Kč

270 Kč

270 Kč

530 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč