Strategie zvládání stresu - SVF 78

Věkové rozpětí: Dospělá populace, lze jej využít i pro adolescenty

Využití: Test se osvědčil při individuální diagnostice i při srovnávání skupin vystavených různým formám zátěže (ve všech náročných situacích, v oblasti klinické psychologie, pracovní a poradenské psychologie atd.).

Administrace: individuální i skupinová, čas zpracování není omezený, obvyklá doba zpracování je 10 – 15 minut

Ukázka příručky SVF-78

Pro tuto metodu je vypsán jako školící a výcvikový kurz Specializovaný akreditační kurz.


Charakteristika testu

Dotazník SVF umožňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací. Pro první české vydání jsme zvolili novou verzi SVF 78, která obsahuje 13 škál:

 • Podhodnocení
 • Odmítání viny
 • Odklon
 • Náhradní uspokojení
 • Kontrola situace
 • Kontrola reakcí
 • Pozitivní sebeinstrukce
 • Potřeba sociální opory
 • Vyhýbání se
 • Únik
 • Přemítání
 • Rezignace
 • Sebeobviňování.

Jako dotazníková metoda vychází SVF z předpokladu, že strategie určité osoby při zpracování stresu jsou natolik vědomé, že se lze na ně pomocí verbálních technik dotázat.

Zpracování výsledků SVF 78 umožňuje analýzu strategií směřujících k redukci stresu (pozitivní strategie) nebo vedoucích k zesílení stresu (negativní strategie).

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování SVF 78 v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o test v německém jazyce.

Více o HTS 5 naleznete zde.

SVF 78

Strategie zvládání stresu - SVF 78

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2003

Wilhelm Janke, Gisela Erdmannová

Překlad a úprava: Josef Švancara

Kategorie B

1 700 Kč

600 Kč

700 Kč

250 Kč

250 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

50 Kč