SORAD - Sociometrická ratingová metoda

Verze pro výchovné poradce a školní psychology

Věkové rozmezí: od 12 let

Využití: školní a poradenská psychodiagnostika

Administrace: skupinová

Pro metodu SORAD byl autorem prof. dr. V. Hrabalem zaškolen tým AKREDITOVANÝCH ŠKOLITELŮ, kteří mohou poskytnout individuální konzultace. Tuto metodu nyní mohou používat specialisté nepsychologové pouze po zaškolení některým z těchto oprávněných školitelů. Seznam těchto školitelů i standardy pro školení uživatelů obou metod naleznete zde.

METODU LZE VYUŽÍT PRO VYTVOŘENÍ SOCIOGRAMU ŠKOLNÍ TŘÍDY


Charakteristika testu

Sociometrická ratingová metoda SORAD je speciální sociometrický postup vyvinutý pro psychosociální diagnostiku školních tříd. Díky počítačovému programu umožní tato metoda detailní diagnostiku emocionálního klimatu, rozdělení sociální moci ve třídě, podskupin uvnitř třídy i psychosociální diagnostiku jednotlivých žáků a jejich vztahy k ostatním spolužákům. Nabízí individuálně diagnostické informace o všech žácích: zjišťovány jsou dimenze „sympatie – antipatie“ z pohledu spolužáků, emocionální vazba na třídu a vliv na ostatní žáky (jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu).

Dále jsou na základě použití tohoto programu všichni žáci přiřazeni k psychosociální typologii, která umožní výpověď o stupni jejich integrace ve třídě.

SORAD poskytuje detailní informace o sociální dynamice složitých tříd a je citlivým indikátorem pro obtížné a ohrožené žáky. Poskytuje také podklady pro možnost sociální restrukturace složitých tříd na základě změny nepříznivého třídního klimatu a pomoc při integraci ohrožených a odmítaných žáků.

SORAD

SORAD - Sociometrická ratingová metoda

Metoda pro vytvoření sociogramu školní třídy

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

V. Hrabal

Kategorie B

5 040 Kč

840 Kč

380 Kč