Test struktury inteligence I-S-T 2000 R

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: diagnostika struktury poznávacích schopností, zejména v oblasti poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj.

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 77 – 124 minut (podle zvolených modulů)

Ukázka příručky I-S-T 2000 R

Charakteristika testu

I-S-T 2000 R představuje upravenou a rozšířenou verzi Amthauerova testu I-S-T 70. Zachováno zůstalo šest z původních devíti škál (doplňování vět, analogie, zobecňování, číselné řady, výběr obrazců a úlohy s kostkami). Škála eliminace slova byla vynechána, škály početních úkolů a pamětního učení byly výrazně pozměněny. Přepracovaný test obsahuje dva nové subtesty (úlohy s maticemi a doplňování matematických znamének) a rozšiřující modul – test znalostí. Další novinkou je modulární konstrukce metody, díky které lze administrovat subtesty zaměřené na vybrané poznávací schopnosti. Základní modul zahrnuje devět skupin úloh, s paměťovými subtesty jedenáct, a rozšiřující modul obsahuje test znalostí.

Díky nové, teoreticky fundované a empiricky podložené strukturální koncepci je test určen pro měření následujících poznávacích schopností:

  • Verbální inteligence
  • Numerická inteligence
  • Figurální inteligence
  • Celková úroveň poznávacích schopností
  • Paměť
  • Znalosti (verbálně, numericky a figurálně kódované)
  • Krystalizovaná inteligence
  • Fluidní inteligence

Druhé vydání je rozšířené o nové normy základního modulu, založené na sběru dat v období 2012–2013. Normativní soubor tvořili žáci základních a středních škol od 14 let (orientační normy i pro žáky od 13 let) a absolventi středních škol ve věku 18–33 let v rámci celé České republiky. Velikost souboru umožňuje stanovit reprezentativní normy nejen celého souboru, ale pro muže a ženy zvlášť ve věkové skupině, pro kterou je metoda nejčastěji využívána.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu I-S-T 2000 R pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování I-S-T 2000 R v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina a ruština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině (resp. slovenštině), pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

I-S-T 2000 R

Test struktury inteligence I-S-T 2000 R

2. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autorka české úpravy: Alena Plháková

Kategorie B

5 790 Kč

2 040 Kč

640 Kč

640 Kč

410 Kč

410 Kč

380 Kč

380 Kč

270 Kč

180 Kč

90 Kč

290 Kč

290 Kč

180 Kč

640 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

90 Kč