Test pozornosti d2

Využití: Věkové rozpětí 9 až 59 let. Individuální a skupinová administrace. Využití v oblasti profesního poradenství a diagnostice způsobilosti v pracovní, firemní a dopravní psychologii, v klinické psychologii, ve školní psychologii, výchovném poradenství a ve výzkumu

Nová verze testu d2-R v distribuci v prosinci 2014.

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky d2

d2 pro HTS 5 je založena na revizi, obsahující nové a rozšířené normy. Nová verze pro HTS 5 obsahuje i automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a umožňuje (jako všechny testy v HTS 5):

  • lokální testování
  • internetové testování
  • rychlé zadávání dat

Charakteristika testu

Test d2 představuje standardizovanou inovaci tzv. zaškrtávacích testů. Měří tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů (při diskriminaci detailů) a umožňuje tak posouzení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Mnohostranné zajištění psychometrických parametrů (objektivity, reliability a validity), snadná administrace a nenáročnost na čas a materiál vedly k tomu, že se test d2 stal jednou z nejčastěji užívaných psychodiagnostických metod v Německu. Široké uplatnění našel i v dalších zemích, tč. je k dispozici nejen v české, ale i v anglické, francouzské, dánské a portugalské mutaci.

Test má široké spektrum využití. Osvědčil se mj. v oblasti dopravní, sportovní, pedagogické a enviromentální psychologie, dále psychiatrie, neurologie, klinické a lékařské psychologie a farmakopsychologie.

Reliabilita

Ukazatele kvantitativního výkonu (jednoduše a dvojitě korigované) a ukazatel úrovně koncentrace vysoce korelují (střední hodnota r > 0,93). Těsný vztah existuje, dle očekávání, rovněž mezi absolutní a relativní hodnotou chyb. Z hlediska vnitřní konzistence prokázal test d2 v četných výzkumech vysokou reliabilitu (r > 0,90); také koeficienty stability jsou velmi uspokojivé.

Validita

Pojmová, faktoriální i empirická validita je doložena velkým počtem provedených výzkumů.

Normy

K dispozici jsou zvláštní normy pro obě pohlaví, různé věkové skupiny a typy škol. Normy byly vytvořeny na základě rozsáhlého standardizačního souboru (N=6000).

Metoda je vyhodnocována a interpretována podle norem původního vydání.

Administrace

Doba administrace včetně instrukce je asi 8 minut.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu d2 pro HTS 5 obsahuje podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování d2 v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v následujících jazykových verzích: angličtina, dánština, finština, němčina, švédština. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou jazykovou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

Upozornění pro uživatele OS MAC: na tomto operačním systému nefunguje verze pro klávesnici, je třeba použít verzi pro myš.

d2

Test pozornosti d2

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2000

R. Brickenkamp, E. Zillmer

Přeložil a upravil: Karel Balcar

Kategorie B

390 Kč

220 Kč

550 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč