Popis metody

RCMAS-2 je krátký, 49 ti položkový sebehodnotící nástroj, který měří hladinu a charakter úzkosti, kterou mohou prožívat děti a mladí lidé. Obsahuje 4 škály úzkosti a 2 validizační škály. Metoda je využívána především v klinické, školní a poradenské psychologii, ale také v dětská psychiatrii a pediatrii.


Obsah kurzu

seznámení s dotazníkem RCMAS-2, konceptem metody, administrací, vyhodnocením a se základními principy a postupy při interpretaci.


Ukázky a rozbor konkrétních kazuistik.


Z obsahu kurzu:

úzkost u dětí a adolescentů

administrace dotazníku

interpretace jednotlivých škál

ukázkové kazuistiky

Tento kurz se vztahuje k metodě RCMAS-2, která je zařazena do Kategorie A

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodinPočet účastníků

Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.

Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Platební podmínky

Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.

V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.

Kurz

RCMAS-2 - Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti - online

Lektorka: PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

2 930 Kč