Psychotraumatologie

Charakteristika: 

Přibližně polovina lidí zažije událost, která má potenciál způsobit trauma. Taková zkušenost může mít rozsáhlé dopady na duševní a tělesné zdraví. Časné rozpoznání symptomů traumatu a zahájení cílených intervencí a terapie zvyšují pravděpodobnost vyléčení, předcházejí chronifikaci obtíží a zlepšují kvalitu života. Kniha shrnuje základní poznatky o traumatu a o poruchách vznikajících v důsledku traumatické události – akutní stresové reakci, posttraumatické stresové poruše, prolongovaném truchlení, poruše přizpůsobení, depresi aj. Pozornost je věnována rozmanitým formám péče a psychoterapeutických přístupů i různým medicínským prostředím, v nichž se lékaři s touto problematikou setkávají. Opomenuty nejsou ani interkulturní rozdíly či různé sociální kontexty a potřeba jejich zohlednění při práci s pacienty. Autoři upozorňují i na náročnost a úskalí psychoterapie, seznamují čtenáře s diagnostickými nástroji. Text je určen jak lidem, kteří se začínají tématem hlouběji zabývat, tak odborníkům v oblasti psychotraumatologie, kteří v něm mohou nacházet inspiraci pro interdisciplinární spolupráci.

Přehled hlavních částí publikace:

  • Základní poznatky o traumatu a poruchách, které vznikají následkem traumatické události
  • Psychické důsledky traumatického zážitku
  • Terapeutické uspořádání
  • Traumatizovaní pacienti v různých medicínských kontextech
  • Interkulturní aspekty v psychotraumatologii
  • Traumatizovaní pacienti v různých sociálních kontextech
  • Návazná péče o traumatizované pacienty
  • Nároky na profesionály

Psychotraumatologie

Psychotraumatologie

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2021

Česká adaptace Praxisbuch Psychotraumatologie, edited by Julia Schellong, Franziska Epple, Kerstin Weidner

Přeložila a odborně upravila: S. Hoskovcová

1 320 Kč