Zulligerův tabulový test

Využití: Dospělí a adolescenti, individuální vyšetřování.

Charakteristika testu

Testovací materiál tvoří tři tabule rorschachovského typu:

tabule I – má černo-bílé provedení a nabízí možnost jak abstraktních, tak i kinestetických odpovědí;
tabule II – je provedená v pestrých barvách a vyvolává barvové interpretace;
tabule III – je vyhotovena v černo-červené kombinaci a podněcuje často k pohybovým a tvarovým interpretacím.

Test se používá jako pomocná metoda, která je méně náročná na čas než Rorschachův test. Je vhodná pro screeningová vyšetření. Vyhodnocovací systém odpovídá tomu, který je běžný u Rorschachovy metody.

Proband je vyzýván, aby interpretoval předkládané tabule a zapisoval interpretace postupně do protokolového formuláře. Sám tedy určuje přesnou lokalizaci odpovědi. Na rozdíl od Rorschachova testu vyzývá examinátor vyšetřovanou osobu, aby podávala co nejvíce možných interpretací, interpretovala detaily a tabule otáčela.

Validita

Autor srovnával výsledky 300 probandů dosažené v Zulligerově testu s jejich výsledky v Rorschachově, BE-RO, Warteggově a Düssově testu, v Baumtestu a částečně také v barvovém pyramidovém testu a dospěl k závěru, že zde existují těsné shody. Detailnější údaje nejsou k dispozici.

Administrace

Není časově ohraničená. Autor testu udává, že dle jeho zkušeností trvá testování cca 15-20 minut.

ZTT

Zulligerův tabulový test

Původní vydání nakladatelství Hans Huber AG pro Testcentrum, Bern 2001.

H. Zulliger

Kategorie C

2 300 Kč