WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé

Využití: diagnostika intelektových schopností adolescentů a dospělých od 16 do 89 let

Administrace: Pro výpočet tradičních IQ skórů administrujeme 11 subtestů (celková doba administrace: 60–90 min.).
Pro výpočet tradičních IQ skórů včetně Indexových skórů administrujeme 13 subtestů (celková doba administrace: 65–95 min.)
Administrace všech čtrnácti subtestů vyžaduje navíc dalších 10–15 min.

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Oprava programu


Charakteristika testu

Nové vydání WAIS-III obsahuje změny všech verbálních subtestů a především nové národní normy, založené na reprezentativním standardizačním souboru.

Výstupem jsou nejen tradiční IQ skóry (Celkový inteligenční kvocient, Verbální inteligenční kvocient a Performační inteligenční kvocient), ale také tzv. Indexové skóry ( Verbální porozumění, Percepční uspořádání, Pracovní paměť a Rychlost zpracování informací).

Verbální schopnosti postihují indexy (a příslušné subtesty) Verbální porozumění (Slovník, Podobnosti, Informace) a Pracovní paměť (Počty, Opakování čísel, Řazení písmen a čísel), performační schopnosti indexy (a příslušné subtesty) Percepční uspořádání (Doplňování obrázků, Kostky, Matrice) a Rychlost zpracování informací (Symboly – kódování, Hledání symbolů).

WAIS-III

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé

Nové přepracované vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2010

David Wechsler

Autoři české verze: Dana Černochová, Petr Goldmann, Pavel Král, Tereza Soukupová, Václav Šnorek, Václav Havlůj (ed.)

Kategorie C

29 500 Kč

26 000 Kč

1 100 Kč

23 500 Kč

790 Kč

790 Kč

3 600 Kč

1 150 Kč