The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru)

Využití: VOSP je určen ke zjišťování specifických poruch kognitivních funkcí, vyvolaných poškozením mozku. Je užíván v klinické praxi a neuropsychologii

Administrace: individuální, doba administrace není omezena. Jednotlivé subtesty VOSP mohou být zadávány i samostatně

Charakteristika testu

VOSP je časově nenáročná a spolehlivá neuropsychologická metoda diagnostiky specifických poškození mozku prostřednictvím vyšetření schopnosti vnímat prostor a předměty. VOSP je sestaven ze screeningového senzorického testu, který vyloučí pacienty, pro které VOSP není vhodný, ze čtyř testů percepce předmětů a ze čtyř testů percepce prostoru. Pro každý z testů je stanoven kritický skór a je uvedena standardizační a validizační studie.

Z předmluvy k českému vydání – Dr. Hana Laingová

Víme, že mozek je funkčně asymetrický a kognitivní funkce jsou zhruba rozděleny mezi pravou a levou hemisféru. U většiny lidí je levá, takzvaná dominantní, hemisféra odpovědná za řeč a volní funkce, zatímco pravá hemisféra kontroluje vizuo-prostorové schopnosti.

I při relativně mírném poškození levé hemisféry jsou následky okamžitě patrné v narušené schopnosti komunikace. Neschopnost verbálně vyjádřit své myšlenky a porozumět tomu, co nám lidé říkají anebo i tomu, co říkáme my sami, je devastující. K těmto potížím se může ještě přiřadit i ztráta schopnosti číst, psát a počítat.

Je zřejmé, že určité lokality v levé hemisféře mají na starosti poměrně specializované funkce. Zdá se, že u pravé hemisféry tomu tak není. Funkce se zdají být více difuzní a léze, které jsou rozsahem větší než léze v levé hemisféře, nemusí mít v porovnání téměř žádný efekt.

Člověk, který má poškozenou nedominantní hemisféru, si to ani nemusí plně uvědomovat.

Je si však vědom, že není tak výkonný jako býval. Chybí mu jistota, se kterou se zdravý člověk pohybuje v prostředí a snadnost vykonávání poměrně rutinních úkonů, jako je chůze, řízení anebo i jedení. Může být nejistý v prostoru, vráží do věcí, nepoznává známá místa anebo předměty, zvláště při pohledu z nekonvenčního úhlu. Není si jistý jak použít poměrně běžné nástroje, nebo jak složit věci dohromady. Může mít potíže s oblékáním, se zasunutím klíče do zámku, mine hrnek, ze kterého se chce napít.

Při řízení špatně odhaduje vzdálenosti, nedokáže číst mapu, nerozpozná trochu poškozenou dopravní značku. Trvá mu dlouho, než vybere ze skupiny předmětů ten, který potřebuje.

K vyšetření komplexních prostorových vztahů a vnímání předmětů je potřeba specializovaného testu. E. K. Warringtonová a M. Jamesová sestrojily Visual Object and Space Perception Battery (VOSP), který systematicky vyšetřuje schopnost vnímání předmětů v prostoru, jejich vzájemné prostorové vztahy, schopnost identifikace fragmentovaných předmětů, jejich množství a schopnost určit předměty, na které se díváme z konvenčních, ale i nekonvenčních úhlů. Takto získané informace jsou velmi cenné k doplnění celkového obrazu kognitivního fungování jedince a mají přímé implikace pro neuropsychologickou rehabilitaci a pracovní poradenství po traumatu mozku.

VOSP

The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru)

Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002

Elizabeth K. Warringtonová a Merle Jamesová

Překlad a úprava: H. Laingová

Kategorie C

10 020 Kč

700 Kč

9 150 Kč

230 Kč