SON–R 2½ – 7 SK

Vekové rozpätie: 2,5–7 rokov

Využitie: diagnostika neverbálnych intelektových schopností detí vo veku 2,5–7 rokov

Administrácia: individuálna, testovanie trvá približne 50 minút

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU

Charakteristika

Individuálny neverbálny test sa skladá zo 6 subtestov: Mozaiky, Kategórie, Skladačky, Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne obtiažnosti úloh.

1. Mozaiky:
Dieťa má podľa predlohy zostaviť mozaikový vzor, pričom používa 3–5 jedno- a dvojfarebné dieliky.

2. Kategórie:
Dieťa má roztriediť 4–6 kartičiek podľa kategórií, do ktorých patria.

3. Skladačky:
Úlohou je zostaviť skladačku (zmysluplný obrázok) z 3–6 kusov.

4. Analógie:
Rozčlenenie 3–5 dielikov (geometrické tvary) na základe analógie s predlohou.

5. Situácie:
Doplnenie chýbajúcej časti/chýbajúcich častí obrázka.

6. Vzory:
Prekreslenie vzoru na predlohe –spojenie rôzneho počtu bodiek a rôznych vzorov.

Spôsob zadania inštrukcií môže byť ako verbálny tak i neverbálny, preto je test vhodné použiť najmä v prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou sluchu a podobne.

Slovenská verzia SON-R 21/2-7 obsahuje národné normy vytvorené na základe výsledkov štandardizačného výskumu.

Adaptované slovenské vydanie pripravené v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

SON–R 2½ – 7 (SK)

SON–R 2½ – 7 SK

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2009

P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider

Autori slovenskej verzie: D. Kopčanová, F. Farkašová, V. Dočkal

Kategorie C

58 000 Kč

1 700 Kč

51 000 Kč

900 Kč

4 950 Kč