SON–R 2½ – 7

Administrace: Individuální, doba administrace je 50 – 60 minut.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Charakteristika testu

Test je určen k měření úrovně rozumových schopností dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Jde o neverbální test, který je složen ze 6 subtestů (Mozaiky, Kategorie, Skládanky, Analogie, Situace, Vzory), rozdělených do dvou škál: performační a úsudkové.

  1. Mozaiky: Dítě má podle předlohy sestavit mozaikový vzor.
  2. Kategorie: Dítě má roztřídit 4-6 kartiček podle kategorií, do kterých patří.
  3. Skládanky: Úlohou je sestavit skládanku (smysluplný obrázek) ze 3-6 kusů.
  4. Analogie: Roztřídění 3-5 dílů (geometrické tvary) na základě analogie s předlohou.
  5. Situace: Doplnění chybějících částí obrázku.
  6. Vzory: Překreslení vzorce na předloze – spojení různého počtu bodů.

Položky v subtestech SON-R 2½-7 jsou seřazeny podle vzrůstající obtížnosti. To nám umožňuje použít vstupní proceduru pro určení výchozího bodu odpovídajícího věku a schopnostem každého jednotlivého dítěte. Při užití této vstupní procedury a následně pravidla pro ukončení testu se doba administrace pohybuje v limitu 50 – 60 minut.

Test je možné administrovat neverbálně nebo se slovními pokyny, které ale nepřidávají žádnou informaci navíc. Způsob administrace testu tak můžeme přizpůsobit komunikačním schopnostem každého dítěte a tím vytvoříme co nejpřirozenější testovou situaci.

Protože tento test může být administrován bez použití psaného či mluveného jazyka, je vhodný zejména pro děti, které mají obtíže v oblasti komunikace a řeči.

Ze stejného důvodu je test také vhodný pro děti imigrantů, které neovládají jazyk examinátora nebo mu rozumějí jen velmi málo. Jednotlivé tabulky norem (založené na reprezentativním souboru 500 dětí) umožňují získat celkové skóry pro performační úkoly a pro úkoly škály usuzování.


SON–R 2½ – 7

SON–R 2½ – 7

Testcentrum – Hogrefe, Praha 2008

P.J.Tellegen, J. A. Laros, D. Heider

Kategorie C

58 000 Kč

1 700 Kč

51 000 Kč

900 Kč

4 950 Kč