Symptom-Checklist-90®-Standard

Věkové rozmezí: dospělá populace

Využití: v klinické a poradenské psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu

Administrace: individuální, skupinová, celková doba administrace: 10–15 minut, verze tužka-papír

Charakteristika

Test SCL-90®-S je určen k hodnocení aktuální psychické zátěže prostřednictvím subjektivně vnímaných obtíží (seznamu 90 tělesných a psychických symptomů). Poskytuje základní diagnostiku v rámci těchto 9 škál:

  • Agresivita/hostilita: nevyrovnanost, sklon ke snadnému rozrušení, až silná agresivita s nepřátelskými aspekty
  • Úzkost: pociťovaná nervozita na tělesné úrovni až silný strach
  • Depresivita: smutek až těžká deprese
  • Paranoidní myšlení: nedůvěra, pocity nedostačivosti až silně paranoidní myšlení
  • Fobická úzkost: mírný pocit ohrožení až masivní fobická úzkost
  • Psychoticismus: mírný pocit izolace a odcizení až dramatické známky psychotického prožívání
  • Somatizace: mírné tělesné obtíže až funkční poruchy
  • Nejistota v sociálním kontaktu: mírná sociální nejistota až pocit úplné neschopnosti interpersonálního kontaktu
  • Kompulzivita: mírné poruchy koncentrace a poruchy pracovní činnosti až vyhraněné obsese

Dále nabízí tři globální indexy, poskytující informaci o způsobu, jakým proband odpovídá na položky. Tím, že umožňuje jednoduchý screening symptomů v řadě oblastí psychiky i somatických stesků, je užitečným nástrojem především při vstupním vyšetření.

Verze pro HTS 5

Nová verze pro HTS 5 obsahuje přehled výsledků, podklady pro interpretaci a normy pro českou populaci.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování SCL-90®-S v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině a holandštině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, o jakou verzi máte zájem.

Více o HTS 5 naleznete zde.

SCL-90®-S

Symptom-Checklist-90®-Standard

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2020

G. H. Franke

Autorka české verze: A. Pulkrabková

Kategorie B

2 150 Kč

1 050 Kč

700 Kč

290 Kč

290 Kč

240 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

40 Kč