Scénotest-2

Využití: klinická psychologie, výchovné poradenství, školní psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další příbuzné obory

Administrace: individuální, čas pro jednu scénu není omezený, obvyklý je několik desítek minut

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Charakteristika testu

Test byl vyvinut pro zjištění nevědomých problémů dětí a mládeže, je využitelný i u dospělých nebo v rodinné diagnostice a terapii.

Proband vytváří volné nebo strukturované scény s využitím testového materiálu, tvořeného figurkami lidských postav, zvířaty, různými předměty a kostkami.

Nová verze Scénotestu přináší pod názvem SCENO-2 podstatně aktualizovaný materiál, který reflektuje reálie našeho okolí současněji než verze původní. Přehledné porovnání materiálu obou verzí umožní uživatelům původní verze posoudit, nakolik je nezbytné pro jejich účely užívanou verzi inovovat. 

V distribuci je nyní pouze materiál SCENO-2, obsahující aktualizovaný a nový testový materiál. Součástí úplného testového souboru je CD s textem, připraveným pro původní vydání (Pavel Humpolíček, Scénotest – příručka pro praxi), který lze využít i pro práci s novým vydáním.


Sceno-2

Scénotest-2

Revidovaná a aktualizovaná verze původního Scénotestu Gerdhildy von Staabsové

Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti

Kategorie A

56 000 Kč

1 500 Kč

53 600 Kč

800 Kč