PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: klinická psychologie, psychologie práce a organizace, poradenská psychologie

Administrace: individuální i skupinová, čas není omezený, obvyklá doba vyplnění dotazníku je asi 40 minut

Ukázka příručky PSSI


Charakteristika testu

Sebeposuzovací inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti PSSI kvantifikuje relativní vyhraněnost osobnostních stylů, chápaných jako nepatologické varianty poruch osobnosti, jak jsou popsány v psychiatrických diagnostických manuálech (DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10). Dotazník obsahuje 140 položek, které se vztahují ke 14 škálám.

V návaznosti na taxonomie osobnosti v psychiatrických diagnostických manuálech (ICD-10 a DSM-IV) byly zavedeny typologické klasifikace, které se na rozdíl od běžných osobnostních testů neorientují v první řadě na psychometrická kritéria (např. kovariance rysů, faktorová homogenita), nýbrž na klasické klinické kategorie, zvláště na psychoanalytické interpretační modely. PSSI se opírá o předpoklad, že ke každé z klinických kategorií poruch existuje analogický osobnostní styl. Příslušná porucha skýtá zajímavou heuristickou výchozí základnu pro měření každého stylu: pomáhá identifikovat „jádro konstruktu“ odpovídající nepatologické osobnostní dimenzi. Tato výchozí základna pro konstrukci PSSI se opírá o předpoklad, že patologické vystupňování dává zvláště zřetelně vyniknout podstatným určujícím rysům určitého fenoménu.

Verze pro HTS 5

Nová verze testu PSSI pro HTS 5 obsahuje podklady pro interpretaci a podrobný přehled výsledků, které je možné vyhodnotit podle norem různých standardizačních souborů.

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování PSSI v HTS 5.

V HTS 5 můžeme tuto metodu nabídnout také v němčině. Pro objednání postupujte jako při objednání testu v češtině, pouze do políčka Poznámka uveďte, že máte zájem o test v německém jazyce.

Více o HTS 5 naleznete zde.

PSSI

PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002

Julius Kuhl, Miguel Kazén

Přeložil a upravil: Josef Švancara

Kategorie B

1 980 Kč

830 Kč

660 Kč

150 Kč

370 Kč

490 Kč

300 Kč

250 Kč

140 Kč

70 Kč